Julkaisut


 
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Niemi R, Roos M,Harmoinen M, Partanen K & Suominen T. 2018. Appreciative management assessed by physiotherapists working in public or private sector: A cross‐sectional study. Physiotherapy Research International. https://doi.org/10.1002/pri.1724
 2. Harmoinen M, Niiranen V, Helminen M & Suominen T. 2017. Developing an Appreciative management Scale (AMS 1. 0).  Journal of Research in Nursing 22(3), 183–194.
 3. Astala L, Harmoinen M, Roos M & Suominen T. 2017. Staff Experiences of Appreciative management in the Institutional Care of People with Intellectual and Developmental Disabilities – A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 31(4), 930–938.
 4. Harmoinen M, Niiranen V, Helminen M & Suominen T. 2015. Arvostava johtaminen sitoutumisen, urakehityksen ja joustavuuden edistäjänä terveysalan työssä. Tutkiva hoitotyö 13(2), 4–13.
 5. Hyytiäinen K, Roos M, Astala L, Harmoinen M & Suominen T. 2015. Työhön sitoutuminen, ammatista lähteminen, urakehitys ja joustavuus kehitysvammahuollossa. Yhteys arvostavaan johtamiseen?  Hoitotiede 27(3), 213–224.
 6. Siren M, Harmoinen M, Roos M & Suominen T. 2015. Arvostava johtaminen lasten hoitotyössä näkökulmia hoitotyön johtamisen kehittämiseen.  Hoitotiede 27(4), 274–285.
 7. Harmoinen M, Niiranen V, Helminen M & Suominen T. 2014. Arvostavan johtaminen terveydenhuoltoalan henkilökunnan ja johtajien näkökulmasta. Tutkiva hoitotyö 12(2), 36–47.
 8. Harmoinen M, Niiranen K, Niiranen V, Åstedt - Kurki P & Suominen T. 2014. Stories of management in the future according to young adults and young nurses. Contemporary Nurse 47(1-2), 69–78.
 9. Harmoinen M, Niiranen V & Suominen T. 2010. Kirjallisuuskatsaus arvostavaan johtamiseen. Hoitotiede 22(1), 67–78.

 

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Posteriesitykset

 1. The young adults views of management in the near future. Work2015 –Conference 19–20.8.2015. University of Turku. Turku.
 2. Appreciative management promotes innovations in health care teams. ICN Conference 18.–20.6.2014. Helsinki.
 3. Evaluating appreciative management in health care organizations in Finland. The 8th International Conference on Evaluation for Practice. 18.–20.6. 2012. Pori.
 4. Research of appreciative management. ENDA 2009–Conference 7.10–12.10. 2009. Helsinki.   

 

Suulliset esitykset

 1. Arvostava johtaminen tulevaisuuden julkisessa johtamisessa. Ryhmä: Merja Harmoinen, Vuokko Niiranen & Tarja Suominen. Julkisen johtamisen seuraavat 100 vuotta –tiedepäivät  15.–17.11. Tampereen yliopisto. Tampere.
 2. Arvostavan johtamisen ilmeneminen suomalaisessa terveydenhuollossa . HTTS  konferenssi 2012. 27.9.–28.9.2012. Oulu.
 3. Appreciative management in multicultural nursing management.  European Transcultural Nursing Association Conference. 30.6.2011–1.7.2011. Limerick, Irlanti.
 4. Mittarin kehittäminen. HTTS konferenssi 2010. 30.9.2010–1.10.2010. Kuopio.    

    

Tieteelliset kirjat

Harmoinen M. 2014. Arvostava johtaminen terveydenhuollossa (Appreciative management in health  care). PhD Thesis, University of Tampere, Finland. English abstract. Available at: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96359/978951-44-9668-4.pdf?sequence¼1

 

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 

 1. Niemi, R, Roos M, Harmoinen K, Partanen K & Suominen T. 2017. Miten toteutuu arvostava johtaminen fysioterapiassa? Fysioterapia 64(4), 45–47.
 2. Turunen V. 2017 Moni lähijohtaja kehittää johtamista ilman alaisiaan. Tehy-lehti 19.4.2017 https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/moni-lahijohtaja-kehittaa-johtamista-ilman-alaisiaan. Toimittaja muokkasi lehtiartikkelin rekisteritutkimukseen perustuvan kirjoitukseni perusteella.                                         
 3. Harmoinen M & Pärssinen K. 2016. Pelit tupakoinnin lopettamisen apuna.  Kirjassa:  Tolonen T & Tiittanen H. Koukuttava kohtaaminen. Uudet menetelmät tupakasta vieroituksen ohjaukseen ja opetukseen. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115543/lamk_tupakatta_julkaisu_174x290_0916.pdf?sequence=1
 4. Harmoinen M. 2009. Ajan haasteet ammattikorkeakouluopettajuudelle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kehittämishankeraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. In: Laitinen-Väänänen S, Nurminen R, Pylkkä O & Turpeinen V. 2009. Osaamisen markkinoilla. Avauksia ammatillisen opettajan työhön. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/20329/jamk_1237984656_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Harmoinen M, Riihelä K & Kaasalainen M. 2008. Terveyden edistäminen Etelä-Suomen läänin kunnissa 2008. Kysely kunnanhallitusten puheenjohtajille. Etelä-Suomen lääninhallitus.
 6. Harmoinen M & Kaasalainen M. 2008. Perhepoliittisen ohjelman indikaattorit 2008. Etelä-Suomen lääninhallitus.                                                   
 7. Partanen P, Haljoki I, Harmoinen M, Hartikainen H, Kukkamaa-Lötjönen S, Leivonen M, Pesonen J, Yliruka J & Tamminen I. 2008. Kohtuus kaikessa- alkoholihaittojen alueellinen ehkäisy 2009 -2012. Etelä-Suomen lääninhallitus. 4/2009.
 8. Nurmi-Lüthje I, Kristeri K, Salmio K, Harmoinen M, Puhalainen E & Pelkonen J. 2008. Tapaturmatilastointi terveyskeskuksissa: tulokset ja kokemukset Kouvolan seudulta Suomen lääkärilehti 17/ 2008.    
 9. Harmoinen M. 2007. Johdon tuki kertoo arvostuksesta. Sairaanhoitaja 2/2007. 
 10. Pikkarainen P & Harmoinen M. 2006. Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön strategia.   
         
© Copyright 2004-2020 Web-nikkarointi: Verkkoverstas