CV

Koulutus

Terveystieteiden tohtori 2014. Väitöskirja: Arvostava johtaminen terveydenhuollossa. 

Ammatillinen  opettaja 

Terveystieteiden maister

Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen erikoistumisopinno

Lasten sairaanhoitaja 

Sairaanhoitaja

Ylioppilas 

 

Työkokemus 

Opetus – ja koulutus terveysalalla

Johtaminen, terveyden edistäminen, työhyvinvointi, opinnäytetyön ohjaus, työharjoittelun ohjaus mukaan lukien kansainväliset opiskelijat, työelämätaitojen ohjaus, projektit, tutor-opettajuus

 

Johtaminen

Henkilöstöjohtaminen, terveyden edistäminen, yhteistyö alueellisten terveystoimijoiden kanssa.

 

Tutkimustyö 

Tampereen yliopisto

Arvostavan johtamisen mittarin kehittäminen, julkaisut tiedelehtiin ja konferensseihin, opiskelijaohjaus. Tieteellisten artikkeleiden arviointi.

 

Hanketyö terveyden edistämisessä

Ehkäisevä päihdetyö, tapaturmien ehkäisy, liikunta, koulutusten järjestäminen

 

Hoitotyö                                     

Lasten ja nuorten hoitotyö lastensairauksien yksikössä.

© Copyright 2004-2020 Web-nikkarointi: Verkkoverstas