Tasa-arvoisuus työpaikoilla

Palaan vielä Trumpin valintaan Yhdysvaltojen presidentiksi. En sillä, että olisin asiasta järin innostunut vaan sillä, että minun kuten miljoonien muidenkin tasa-arvokäsitykset joutuivat kovalle koetukselle hänen vaalikampanjansa aikana. Yhdysvalloissa asuvat naiset, ja sinne joko laillisesti tai laittomasti muuttaneet henkilöt, lakkasivat olemasta edes ihmisarvoisia, tasa-arvoisuudesta puhumattakaan. Myönnän, että  en Suomessa ikäni asuneena ymmärrä amerikkalaista yhteiskuntaa, mistä syystä minulta voi jäädä huomaamatta, että Trumpin valinta saattaa lisätä joidenkin amerikkalaisten kansanryhmien tasa-arvoisuutta. Rohkenen kuitenkin epäillä, että nuo aluksi mainitsemani ryhmät olisivat Yhdysvalloissa tasa-arvoisuuttaan lisääviin.

Suomestakaan ei tasa-arvoisuuden suhteen moitteetonta saa, vaikka maailman johtavia tasa-arvomaita olemmekin. Naisten palkanmaksuhan on loppunut tältä vuodelta jo hyvän aikaa sitten. Naisten olisikin saatava työmotivaatio pysymään korkeana palkattomuudesta huolimatta, sillä nykyään työpaikoilta tarjotaan potkuja hyvin herkästi.  Naisilla ei siis ole varaa motivaation puutteeseen työpaikoissaan, olivatpa ne unelmien työpaikkoja tai eivät.

Unelmiensa työpaikoista arvostavan johtamisen tutkimuksessa kirjoittaneet nuoret aikuiset pitivät tasa-arvoisuutta keskeisenä asiana hyvin johdetussa työpaikassa. Voisi sanoa, että yhtenä hyvän johtamisen tunnusmerkkinä. He tarkoittivat tasa-arvoisuudella esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoisuutta, kulttuurista tasa-arvoisuutta sekä johtajien ja työntekijöiden välistä ja työntekijöiden keskinäistä tasa-arvoisuutta. Jos tasa-arvoisuus työpaikalla toteutuu nuorten odottamalla tavalla niin pohdittavaksi jää, miten tasa-arvoisuus näkyy ja miten sen toteutumista arvioidaan. Onko arvioinnin keskiössä eettisyys, läpinäkyvyys ja arvioijan tasa-arvoisuus? Onko työntekijän arvio yhtä arvokas ja oikea kuin johtajan? Entä onko se samansuuntainen? Nämä kysymykset tulevat sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa aina vain tärkeimmiksi, kun meneillään oleva Sote-uudistus toteutuu keskittämisineen.  Eettisyyttä tasa-arvoisuudessa testataan jokapäiväisessä työssä. Tasa-arvoisuuden toteutuminen näkyy sekin kaikessa toiminnassa, mutta etenkin työntekijöiden elämän suuntaa suuresti muuttavissa raskaissa päätöksissä, joissa vastattavaksi jää kysymys esimerkiksi siitä, onko osaavien työntekijöiden siirtäminen toisiin tehtäviin tai peräti irtisanominen tehty siten, että kaikki osapuolet voivat sanoa tasa-arvon toteutuneen, vaikka he olivat päätöksistä eri mieltä kuin niistä päättäneet. Läpinäkyvyys tasa-arvoisuudessa on alati läsnä mahdollisuutena sanoa mielipiteensä, puhua ja kirjoittaa niistä avoimesti ja vapaasti työpaikalla ja tarvittaessa myös työpaikan ulkopuolella.


06.12.2016
Tasa-arvoisuus_board-1815982_960_720.jpg
© Copyright 2004-2020 Web-nikkarointi: Verkkoverstas